Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania realizowanego w Klubie Seniora w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 pod nazwą „Senior z pasją – emerytura to nie nuda”.

Dokumenty oferty do pobrania

 

Zadanie obejmuje prowadzenie:

zajęć plastycznych – Rękodzieło
spotkań typu: Muzyka+Teatr+Film+Książka
zajęć pod nazwą: Nie boję się myszy i klawiatury
zajęć rekreacyjno-sportowych
zajęć pod nazwą: Bezpieczny Senior
zajęć pod nazwą: Zdrowy Senior
Oferty należy składać oddzielnie

na każde z sześciu zapytań ofertowych!

W ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania warsztatów dla 40 osób w wieku powyżej 60 lat, w tym dla co najmniej 5 osób niepełnosprawnych, tworzących 2 grupy po 20 osób, każda z grup uczestniczyć będzie w 5 spotkaniach po 2 godziny każde (łącznie 10 spotkań trwających w sumie 20 godzin).

Zajęcia będą realizowane w terminie od 18.04.2017 r. do 30.11.2017 r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów do zajęć oraz do ubezpieczeniauczestników.

Miejscem realizacji zadania będzie siedziba Klubu Seniora przy ulicy Wyspiańskiego 33w Bielsku-Białej.

Oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów:

– cena za jedno spotkanie,

– doświadczenie firmy (mierzone liczbą projektów podobnego typu, referencje od klientów),

– doświadczenie członków zespołu realizującego zadanie.

Oferta powinna zawierać:

daneoferenta: nazwa, forma prowadzenia działalności, adres, telefon, adres e-mail, NIPi Regon, nr konta bankowego;
dotychczasowedoświadczenie oferenta w realizacji projektów podobnego typu orazreferencje klientów;
doświadczenieosób, które będą realizować zadanie;
cenęza jedno dwugodzinne spotkanie, obejmującą materiały do zajęć i ubezpieczenieuczestników zajęć.
Oferty należy składać wyłącznie drogą mailową caritas@bielsko.opoka.org.pl do dnia 12 kwietnia (środa) do godz. 10.00.

Informacja o wyborze oferty opublikowana zostanie na stronie: www.caritas.bielsko.pl