27 kwietnia w ramach obchodzonego w Kościele Tygodnia Miłosierdzia odbyło się spotkanie ofiarodawców i osób odpowiedzialnych za działanie Banku Chleba w Bielsku-Białej.

W spotkaniu, które miało charakter roboczy, podsumowujący pierwszy kwartał 2017 roku, wzięli udział przedstawiciele piekarni, które przekazują pieczywo do Banku Chleba: Piekarni Czernichów (Państwo Bronowscy), Piekarni Piecuch (Pan Stanisław Piecuch), Piekarni Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Wilamowice (Pan Prezes Józef Gawlik) oraz Piekarni Wykręt (Pan Adam Wykręt). Obecni byli także przedstawiciele władz miasta Bielska-Białej Dariusz Mrzygłód – naczelnik ds. społecznych Urzędu Miasta i dyrektor bielskiego MOPS Aleksandra Ciaciura.

Bank Chleba w Bielsku-Białej zainicjowało w grudniu 2001 roku kilkudziesięciu piekarzy, członków Cechu Rzemiosł Spożywczych i Małej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. Piekarze zapewnili wówczas, że każdego dnia będą przekazywali tzw. nadwyżki z wypieków, czyli bochenki, które nie zostały sprzedane na rzecz potrzebujących. Dzięki zaangażowaniu wielu partnerów udało się wypracować formułę funkcjonowania Banku Chleba, która stała się wzorem dla podobnych punktów na skalę ogólnopolską. Od stycznia 2017 roku Bank Chleba prowadzi Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Posługuje w nim od wielu lat Pan Maciej Drożdż.

Bank Chleba od początku istnienienia działa pod honorowym patronatem Starszy Cechu Rzemiosł Spożywczych i Małej Przedsiębiorczości. Do roku 2012 Starszym Cechu był śp. Pan Mieczysław Izydorczyk, który zmarł w grudniu 2014 r. Obecnie Starszym Cechu jest Adam Wykręt.

Codziennie do rąk najuboższych trafia chleb, drobne pieczywo i pieczywo słodkie. W pierwszym kwartale 2017 roku wydano 10.477 bochenków chleba, 1366 sztuk pieczywa drobnego (bułki), i 359 sztuk pieczywa słodkiego. Z pomocy skorzystało już 778 osób.

Placówka mieści się przy ul. Krasińskiego 10 w Bielsku-Białej i jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00. W sobotę od godz. 9.00 do 13.00.

Pieczywo wydawane jest osobom na podstawie przedłożonego zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.