Fundacja Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej koordynuje szeroko zakrojoną akcję zbiórki funduszy na leczenie Joanny Hoffman z Komorowic.

Dzięki aktywności wielu darczyńców na koncie Fundacji, gdzie gromadzone są darowizny na leczenie Joasi, jest już 30.890,66 zł.

Kolejne środki w kwocie 21.402,25 zł to wynik zbiórki publicznej podczas Festynu Charytatywnego, który odbył się 30 września na placu Józefa Niemczyka w rodzinnych Komorowicach Joasi.

Można powiedzieć, że Mieszkańcy Komorowic postawili kropkę nad „i” – Asia jedzie na operację do Barcelony. Zebrana na chwilę obecną kwota, w połączeniu ze środkami z portalu pomocowego POMAGAM Caritas, umożliwia wyjazd na operację kręgosłupa do Hiszpanii. Na portalu POMAGAM Caritas trwa internetowa zbiórka na leczenie Joasi. Uzbierano już 18.304zł a zbiórka trwa do końca roku.

Przypomnijmy, że Joanna Hoffmann, która jest podopieczną Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej cierpi na bardzo rzadką, genetyczną wadę wrodzoną. Jest to Zespół Arnolda Chiariego. Choroba polega na osuwaniu się tyłomózgowia do kanału kręgowego. Proces ten stopniowo wyniszcza cały układ nerwowy, a co za tym idzie i najważniejsze narządy organizmu. W konsekwencji prowadzi do kalectwa i śmierci. Zdrowie i życie Joasi można uratować, przeprowadzając specjalistyczny zabieg w klinice w Hiszpanii.

O chorobie Joasi i zbiórce na jej leczenie można dowiedzieć się więcej na stronie Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.