Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej zakończyła dostarczanie darów dla mieszkańców Ukrainy i Białorusi.

W zbiórce, która odbyła się 29 i 30 listopada br. w wielu parafiach naszej Diecezji zebrano prawie 10 ton darów.

Produkty żywnościowe o długim terminie trwałości oraz środki czystości, dzięki pracy wolontariuszy trafiły najpierw do głównego magazynu Caritas. Tu zostały posegregowane według asortymentu. Następnie w siedmiu transportach, realizowanych sukcesywnie według sygnalizowanych potrzeb od grudnia 2017 do połowy lutego 2018, zostały przewiezione na Wschód. Dary trafiły do parafii Przemienienia Pańskiego w Piotrowcach Dolnych na Ukrainie, parafii katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP we Lwowie, do parafii bł. Jakuba Strzemię w Haliczu na Ukrainie a także do Sióstr Nazaretanek z parafii NSPJ w Hersoniu na Ukrainie i Sióstr Serafitek w Sopoćkinie na Białorusi.

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej organizowała zbiórkę darów dla mieszkańców Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej już po raz czwarty. Akcja jest wyrazem solidarności z Rodakami mieszkającymi na wschodzie oraz uchodźcami z terenu wschodniej Ukrainy, gdzie trwa wojna.

W poprzednich latach, dzięki ofiarności mieszkańców całej Diecezji, zebraliśmy niemalże 30 ton darów, które przekazaliśmy: Caritas Spes we Lwowie, Caritas Diecezji Samborsko-Drohobyckiej Obrządku Grekokatolickiego, Siostrom Serafitkom na Białorusi oraz do parafii na Ukrainie, w których posługują Księża wywodzący się z naszej diecezji.