Dziś drugi dzień rekolekcji dla ludzi ubogich, poszukujących, wątpiących, zagubionych i czujących się niezaproszonymi „Krzyż Nadziei wbrew nadziei”. W piątek, 23 marca od godz. 15.30 w stołówce Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta i bielskich noclegowniach przy ul. Krakowskiej i Stefanki będzie można wziąć udział w spotkaniach ewangelizacyjnych z posiłkiem.

Rekolekcje w Bielsku-Białej to duże przedsięwzięcie ewangelizacyjne. Spotkania ewangelizacyjne odbywają się w rożnych częściach Bielska, między innymi w Ośrodku dla Młodzieży Uzależnionej „Nadzieja”, w Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka Caritas, w schroniskach dla Osób Bezdomnych przy ul. Stefanki i ul. Krakowskiej oraz w stołówce Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Legionów.

We czwartek, 22 marca, spotkanie z młodzieżą wychodzącą z uzależnień prowadził znany chirurg dr Andrzej Solecki. Młodzież z Ośrodka dla młodzieży uzależnionej „Nadzieja” wykonała drewniany krzyż, który jest obecny na każdym spotkaniu.

W ostatnim dniu rekolekcji w sobotę, 24 marca, krzyż podczas Drogi Krzyżowej poniosą uczestnicy rekolekcji, przedstawiciele Caritas i wspólnot organizujących rekolekcje.

24 marca w sobotę w kościele NSPJ w Bielsku-Białej o godz. 10.00 – spotkanie dla dzieci z rodzin ubogich; godz. 12.00 – Drogę Krzyżową w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa (przy dworcu) poprowadzi ks. Sebastian Rucki, godz. 13.00 – Msza św., godz. 14.00 – ciepły posiłek i agapa. Po rekolekcjach zostaną wydane paczki żywnościowe dla uczestników (na podstawie zaproszeń). Dzięki Ofiarodawcom zarówno firmom, jak i osobom indywidualnym, przygotowano 200 paczek świątecznych co daje niealże 1,5 tony żywności. Swoje produkty ofiarowały ZPM Marek Łaboda z Gilowic, Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” z Bielska-Białej i ZPC „Skawa” z Wadowic.

***

Rekolekcje dla osób bezdomnych w Bielsku-Białej organizowane są przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej (wolontariusze SKC), Wspólnota „Miłość i łaska Chrystusa”, Diakonia Wspólnoty „Miasto na Górze”.

Odbywające się od czterech lat rekolekcje, spotkania ewangelizacyjne i wspólne posiłki są licznie odwiedzane przez środowisko osób bezdomnych. Wiele z nich przyznaje, że bardzo był im potrzebny czas poświęcony sprawom duchowym. Wiele osób przystąpiło do spowiedzi świętej.

Każdego dnia będzie wspólna modlitwa, przepowiadanie Dobrej Nowiny, świadectwa osób, które wyszły z nałogów i bezdomności, śpiew, warsztaty integrujące itp.

Więcej o rekolekcjach w serwisie internetowym Bielsko-Żywieckiego Gościa Niedzielnego, który patronował wydarzeniu.

Spotkanie na stołówce Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bielsku-Białej

Spotkanie w Ośrodku „Nadzieja”

Droga Krzyżowa z „krzyżem Nadziei”