13 kwietnia br., w Klubie Seniora na Obszarach odbyły się zajęcia „Spotkania z żywą historią”, które poprowadził Wojciech Szlagura junior.

Prelegent żywo opowiadał o początkach Państwa Polskiego. Mówił o powstawaniu grodów i osad. W intrygujący sposób przedstawił okoliczności chrztu Mieszka I, gdzie nie jest do końca oczywiste, w którym miejscu dokładnie chrzest miał miejsce. Zajęcia przedstawione były w ciekawy sposób, z wykorzystaniem slajdów i artefaktów z epoki. Seniorzy z zaciekawieniem słuchali prelekcji i aktywnie brali udział w spotkaniu.

***

Realizowane zajęcia są dofinansowywane z Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ASOS (Aktywizacja Społeczna Osób Starszych) oraz z dotacji Miasta Bielska-Białej. Zajęcia z programu ASOS realizowane są zarówno w Klubie Seniora Caritas „Pod Magnolią”, jak i Klubie Seniora Caritas „Na Obszarach”. Zapraszamy na zajęcia komputerowe, kurs podstawowy j. angielskiego, kurs podstawowy j. włoskiego, spotkania z żywą historią, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia plastyczne „Rękodzieło”, spotkania z kulturą i sztuką, spotkania ze specjalistami w ramach zadania „Bezpieczny Senior” i „Zdrowy Senior”.