Sprawozdanie końcowe POPŻ

Prosimy koordynatorów OPL o przesyłanie Sprawozdanie końcowe POPŻ czerwiec 2017 – sierpień 2018

Sprawozdania prosimy przekazywać do biura Caritas drogą mailową (biuro@caritas.bielsko.pl), osobiście lub pocztą do 30 czerwca br.

2018-06-22T12:34:13+00:00