Darczyńców, współpracowników i wolontariuszy, którzy wspierają na co dzień potrzebujących, uhonorowała Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej nagrodą „Dzban Św. Jana Kantego”. Nazwiska trojga laureatów ogłoszono 26 października br. podczas uroczystej gali, z udziałem m.in. ordynariusza bielsko-żywieckiego, w Kętach – rodzinnym mieście patrona wyróżnienia.

Glinianą figurkę, odwołującą się do legendy o świętym Janie Kantym, który w cudowny sposób miał pomóc pewnej dziewczynie, otrzymali:

w kategorii „darczyńca” – Jan Jurczyk, przedsiębiorca, właściciel bielskiej firmy „TiM”, za wrażliwość społeczną oraz wieloletni i systematyczny wkład w działania Funduszu Obrony Życia Diecezji Bielsko-Żywieckiej;

w kategorii „współpraca” – Anna Suchanek, wolontariuszka Fundacji św. Antoniego w Ustroniu, za wrażliwość na potrzeby osób wykluczonych społecznie i systematyczną współpracę z Caritas diecezjalną;

w kategorii „świadectwo” – Danuta Tomczyk- Ściga z Parafialnego Zespołu Charytatywnego w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Andrychowie, za świadectwo długoletniego i gorliwego zaangażowania w pomoc potrzebującym.

Nagrody wręczyli bp Roman Pindel oraz dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Robert Kurpios, który wyjaśniał, że chodzi o symboliczne docenienie tych, którzy angażują się w dzieło niesienia miłosiernej pomocy bliźniemu.

Biskup Roman przywołał słowa papieża Benedykta XVI z 28 października 2007 roku, dzień po beatyfikacji Matki Celiny Borzęckiej, która w Kętach założyła pierwszy w Polsce klasztor zmartwychwstanek: – Bóg prowadził ją do świętości przez różne koleje życia, które streszczają słowa: żona, matka, wdowa, siostra zakonna. Swoim przykładem uczy nas, że każde powołanie służy uświęceniu i apostolstwu. Ksiądz Biskup życzył, by bogate życie zakonnicy inspirowało innych do czynów miłosierdzia. – Jej przykład pokazuje, że nikt nie może się wymówić, że ma  za mało, by się podzielić, że nie ma czasu, aby się zaangażować czy nie ma chęci i siły, aby przebaczyć. Nam wszystkim, którzy przyszliśmy na galę, życzę, byśmy dołączyli do grona naśladowców naszego Pana, który ukazał nam miłosierne oblicze Ojca – dodał Ksiądz Biskup.

Nagroda – gliniana figurka wykonana przez podopieczną jednej ze świetlic terapeutycznych dla niepełnosprawnych – nawiązuje do legendy o rozbitym dzbanie, który został sklejony dzięki modlitwie św. Jana Kantego. Przedstawia zmartwioną dziewczynkę czekającą na pomoc.

Ogółem w roku 2018 do nagrody Caritas diecezji bielsko-żywieckiej „Dzban Św. Jana Kantego” nominowano 11 osób z różnych zakątków diecezji – ludzi świeckich, małżeństwo, kapłana i siostrę zakonną.

Galę w Kętach uświetniły zespoły polonijne z Lwowa i Szyrokego na Ukrainie, które goszczą na trwającym w Kętach Festiwalu Twórczości Religijnej „Psallite Deo”. Wcześniej legendę o rozbitym dzbanie i cudownej interwencji św. Jana Kantego przypomnieli młodzi artyści z Kęt.

Nominowani 2018

Danuta Tomczyk-Ściga, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Św. Stanisława BM w Andrychowie
Janina Bochen, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Św. Michała Archanioła w Wilkowicach
Maria Smulska, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii św. Józefa w Bielsku-Białej Złote Łany
Zenon Kasprowski, Wolontariat Caritas
Jan Jurczyk, właściciel Firmy „TiM”, darczyńca Funduszu Obrony Życia
Róża Kuboszek, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii Św. Stanisława BM w Starym Bielsku
Roman i Małgorzata Rekiel, Parafialny Zespół Charytatywny w Parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie
S. Bernadeta Dobosz, nominowana przez Urząd Miejski w Skoczowie
Ks. Robert Kasprowski, nominowany przez Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej
Anna Suchanek, Fundacja św. Antoniego z Ustronia
Małgorzata Szczeblewska, Fundacja Dziecięce Marzenia z Bielska-Białej

Więcej na stronie poświęconej nagrodzie