120 paczek świątecznych przygotowała w tym roku Diakonia Wspólnoty Miasto na Górze wraz z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Paczki trafiły do osób ubogich i bezdomnych podczas świątecznych spotkań modlitewnych. Pierwsze odbyło się 11 kwietnia dla pensjonariuszy domu dla osób bezdomnych Na Stefanki. Konferencję na temat Triduum Paschalnego wygłosił Andrzej Ficoń. Wspólnie śpiewano i modlono się, był też czas na świadectwa osób, które wyszły z bezdomności i alkoholizmu.

Drugie spotkanie odbyło się 12 kwietnia w Klubie ARKA przy ul. Krasińskiego 17. Tym razem tzw. Wieczernik dla osób samotnych i zagubionych, prowadził ks. Tomasz Błachut, który szczegółowo przedstawił temat obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego. Gościem spotkania były red. Miriam Arbter-Korczyńska, która wprowadziła zebranych w temat spotkania oraz red. Urszula Rogólska, która gromadziła materiały do reportażu, przygotowywała zdjęcia i znalazła czas na posługiwanie zebranym przy stole.

Przygotowane wcześniej 70 paczek świątecznych dla gości nie wystarczyło. Niezawodni Wolontariusze Caritas musieli przygotować kilkanaście paczek „na szybko” z darów, które przekazali Ofiarodawcy w czasie zbiórki żywności Tak Pomagam.

Spotkania wielkanocne w Wieczerniku zaopatruje od wielu lat w tradycyjne świąteczne wędliny Zakład Marka Łobody z Gilowic.

Uśmiechnięte dzieci to nasze szczęście. Jak co roku rodzice i uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego i Caritas Bielsko, spotkali się z dziećmi podopiecznymi Towarzystwa Brata Alberta na spotkaniu wielkanocnym. Spotkanie prowadził wraz z młodzieżą niezastąpiony Tomasz Marcalik. Na koniec spotkania dzieci otrzymały paczki na święta wraz z cukrowym „caritasowym” barankiem. Dziękujemy sponsorom firmie Renault Wektor i Caritas za wsparcie.