Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

Misja rodzicielstwa zastępczego jest realizowana przy wsparciu psychologicznym, merytorycznym i ekonomicznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, który nieustannie poszukuje nowych kandydatów na rodziny zastępcze, podkreślając wartość wychowywania dzieci w rodzinie.

Osoby, które chciałyby poświecić się opiece nad dziećmi proszone są o kontakt z MOPS w Bielsku-Białej, pl. Opatrzności Bożej 18 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, pokój nr 5.