6 i 7 grudnia b.r. miała miejsce świąteczna zbiórka żywności zorganizowana przez Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi.

Zbiórka została przeprowadzona w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych na terenie całej Polski.

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej udało się zebrać 23.685,37 kg produktów żywnościowych, z których wydano 2 500 paczek dla wszystkich potrzebujących.