Dostawa produktów żywnościowych styczeń 2020

Dostawa pomocy żywnościowej POPŻ

Dostawy produktów żywnościowych w ramach programu POPŻ rozpoczną się 14 stycznia 2020 r.

Prosimy przedstawicieli OPL o śledzenie informacji na temat wydawania żywności z głównego magazynu Caritas naszej Diecezji na naszej stronie internetowej.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

2020-01-09T14:55:10+01:00
Przejdź do góry