28 stycznia 2020r. Seniorzy z Klubu Seniora „Na Obszarach” w Bielsku-Białej, wybrali się na „Jasełka Tradycyjne” do Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.

Uczestnicy wyjazdu byli zachwyceni zarówno wnętrzem budynku Teatru w Cieszynie jak i samym przedstawieniem. Zespół liczący ponad stu aktorów był reprezentowany zarówno przez dzieci  i młodzież oraz osoby dorosłe. Aktorzy wspaniale odegrali swoje role, a muzyce i kolędowaniu nie było końca. Przedstawienie rozpoczęło się o godz. 17.00, trwało do godz. 21.00 i zakończyło się góralskim i anielskim korowodem. Spotkaniu towarzyszyła rodzinna atmosfera. Seniorzy miło spędzili czas, z wielką euforią i oklaskami dziękowali aktorom za Bożonarodzeniowy występ. Sala Teatru Cieszyńskiego była wypełniona po brzegi przez seniorów i zaproszonych gości, którzy z wielkim podziwem i zachwytem czynnie uczestniczyli w widowisku wspólnie kolędując z zespołem.

Należy wspomnieć, że cechą charakterystyczną cieszyńskich jasełek jest ich niepowtarzalny scenariusz, wykorzystujący nie tylko elementy regionalne, ale również pochodzące z twórczości artystycznej Cieszynian. Zespół działa pod patronatem cieszyńskiej parafii św. Elżbiety i pod duszpasterską opieką ks. proboszcza Andrzeja Rdesta .