Osoby niesłyszące działające przy parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej, spotkały się w związku z obchodami Dnia Chorego. W zamian za otrzymane od Caritas słodycze, przekazali na ręce ks. Dyrektora podziękowania w formie laurki.