Respirator z ARDS, warty 100 tysięcy złotych, oraz inne sprzęty medyczne zostały zakupione dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie dzięki osobistym ofiarom księża diecezji bielsko-żywieckiej. Cieszyński szpital jest jedynym na terenie diecezji, który ma oddział zakaźny, w którym leczeni są pacjenci z COVID-19.

Biskup Roman Pindel, dziękując kapłanom za ofiarny gest miłosierdzia, podkreślił, że dyrektor szpitala wraz z całym personelem, a szczególnie pani ordynator oddziału zakaźnego, bardzo serdecznie dziękują w imieniu własnym i pacjentów.

Po konsultacji z dyrektorem szpitala Czesławem Płygawką ofiarowane przez księży środki przeznaczone zostały na zakup najbardziej potrzebnych sprzętów: respiratora z ARDS (100 000 zł), fumigatora (15 000 zł), 2 kardiomonitorów (24 000 zł) 8 pulsoksymetrów (1 200 zł), komory laminarnej (30 000 zł) i środków ochrony osobistej: maski, kombinezony (ok. 9 000 zł). W sumie osobista ofiara księży w ramach jałmużny wielkopostnej wyniosła ponad 180 000 zł.

„W imieniu dyrekcji Szpitala Śląskiego w Cieszynie, mieszkańców powiatu cieszyńskiego oraz całego regionu z głębi serca wyrażam ogromną wdzięczność księdzu biskupowi Romanowi Pindlowi oraz kapłanom z diecezji bielsko-żywieckiej, którzy wykazali się niezwykłą hojnością oraz zaangażowaniem przekazując znaczące wsparcie finansowe na rzecz naszego Szpitala. Dziękuję Wam za ten życzliwy gest i nieocenione wsparcie” – podziękował Mieczysław Szczurek, starosta cieszyński.

Zachęcamy wiernych do włączenia się w akcję pomocy w walce z koronawirusem organizowaną przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Konto bankowe PLN: Bank Pekao 47 1240 1170 1111   0010 6323 0610