W ramach kampanii #WdzieczniMedykom Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przekazała dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej środki dezynfekcyjne oraz produkty ochrony osobistej.
Część materialnego wsparcia została zakupiona przez Caritas Diecezji Bielsko- Żywieckiej, a środki higieny osobistej pochodzą z darowizny przekazanej przez firmę #VelvetCARE dla Caritas na rzecz pomocy dla szpitali.
Szpital Wojewódzki został zaopatrzony w płyny dezynfekcyjne, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, przyłbice, maseczki chirurgiczne oraz specjalistyczne.
Przekazane wsparcie jest odpowiedzią na potrzeby szpitala i personelu medycznego w związku z epidemią koronawirusa w Polsce.
Mamy poczucie ogromnej odpowiedzialności za tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Solidaryzujemy się ze służbami medycznymi, które w tym momencie najbardziej narażone są na zakażenie będąc najbliżej tych, którzy chorują. Dlatego to właśnie oni potrzebują od nas ciągłego wsparcia i zainteresowania, by mieli poczucie, że pamiętamy o nich w tym trudnym czasie, a czynimy to także poprzez naszą osobistą modlitwęks. Robert Kurpios, dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Zachęcamy wiernych do włączenia się w akcję pomocy w walce z koronawirusem organizowaną przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Konto bankowe PLN: Bank Pekao 47 1240 1170 1111   0010 6323 0610