Wolontariuszami w Hospicjum są przedstawiciele fachowego personelu medycznego: lekarze, pielęgniarki, farmaceutki, psycholog jak również osoby niezwiązane zawodowo z medycyną, przeszkolone w opiece nad obłożnie chorymi, w tym księża kapelani.
Hospicjum św. Kamila obejmuje domową opieką chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej mieszkających na terenie miasta Bielska-Białej i okolic, przychodząc im z pomocą medyczną, a także wspierając psychicznie i duchowo chorych i ich rodziny. Opieka, jaką otaczani są chorzy jest bezpłatna.

Przyłbice zostały wyprodukowane w zakładach firmy Aluprof w Goleszowie i Złotowie, która przekazała dla Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej 5 tyś przyłbic ochronnych jako dar na rzecz walki z epidemią.

Sprzętem tym chcielibyśmy  wspomóc naszych wolontariuszy w zachowaniu bezpieczeństwa przy sprawowaniu opieki nad naszymi podopiecznymi – pacjentami HospicjumPan Zbigniew Olszowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum.