Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przekazała środki ochrony osobistej pracownikom i kierowcom transportu medycznego pracującym przy stacji dializ w Bielsku-Białej.

Tym razem do pracowników trafiły: przyłbice ochronne, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, ręczniki papierowe oraz maseczki bawełniane.

Udzielone wsparcie jest realizowane w ramach akcji #WdzięczniMedykom- stanowi formę podziękowania pracownikom placówki za ciężką i ofiarną pracę w trudnej i odpowiedzialnej służbie na rzecz osób chorych i potrzebujących.

Zachęcamy Państwa do wsparcia działań na rzecz pomocy w walce z koronawirusem organizowaną przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Konto bankowe PLN: Bank Pekao 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610