Caritas diecezjalna w dalszym ciągu rozprowadza żywność na poszczególne Organizacje Partnerskie Lokalne. Pomoc udzielna jest zgodnie z ilością osób zakwalifikowanych przez poszczególne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Informujemy, że nadal istnieje możliwość dołączenia do programu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z przynależnym do danej miejscowości Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu zakwalifikowania.

Żywność dostarczana jest przez struktury Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020.

Obecnie programem objętych jest w naszej Diecezji 6000 osób.