Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i trwa nieprzerwanie mimo epidemii. Na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej pomocą objętych jest 6000 osób.

Po raz kolejny Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej współpracowali z Caritas diecezjalną przy rozdysponowaniu żywności na poszczególne Operacyjne Punkty Lokalne, które znajdują się przy parafiach i Ośrodkach Pomocy  Społecznej w naszej Diecezji.

Wyrażamy nasze podziękowanie żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej za zaangażowanie i wzorową współpracę z Caritas w działaniach na rzecz osób najbardziej potrzebujących z terenu naszej Diecezji.