Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości z Bielska-Białej otrzymały o Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej słodkie upominki z okazji Dnia Dziecka.

Caritas diecezjalna oprócz słodyczy przekazała dzieciom kolorowanki oraz puzzle.

W Szkole Podstawowej prowadzonej przez siostry  ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości panuje rodzinna atmosfera. Praca przebiega w klimacie zrozumienia, szacunku przy równoczesnym stawianiu wymagań, a celem nadrzędnym szkoły jest ukształtowanie prawego i mądrego człowieka w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej.

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo. Projektem, który nieustannie się urzeczywistnia. Przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Przychodząc na świat, przynoszą z sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia.” – Jan Paweł II.