10 grudnia Caritas Diecezji Bielsko- Żywieckiej razem z Liceum Ogólnokształcącym Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego z okazji wspomnienia św. Mikołaja po raz kolejny przekazała upominki dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu. Do placówki uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

W tym roku zostało przygotowanych 185 paczek, w których znalazły się przybory szkolne, zabawki, słodycze.

Foto: Pani Urszula Rogólska