Finał akcji „Apteczka dla Ubogiego” został pomyślnie zakończony. Jeszcze przed Świętami Wielkiej Nocy miało miejsce przekazanie apteczek najbardziej potrzebującym osobom w naszej diecezji.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami środkami opatrunkowymi zostali bezpośrednio obdarowani m.in. bezdomni – mieszkańcy Schroniska dla Osób Bezdomnych i Noclegowni w Bielsku-Białej. Natomiast leki zostały przekazane na rzecz podmiotu świadczącego stałą opiekę medyczną nad tymi osobami, które wymagają fachowej pomocy lekarskiej.