Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej wsparciem objętych jest 6000 osób. W pomoc dla potrzebujących zaangażowani są zarówno wolontariusze jak i Wojska Obrony Terytorialnej. Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej po raz kolejny współpracowała z WOT przy rozdysponowaniu żywności na poszczególne Operacyjne Punkty Lokalne, które znajdują się przy parafiach i Ośrodkach Pomocy Społecznej w naszej Diecezji. Dzięki WOT dostawy zostały zrealizowane m. in. do OPL Cisiec, OPL Żabnica, OPL Cięcina oraz do OPL w Jasienicy. W sumie przewieziono 9 palet towaru.

Wyrażamy nasze podziękowanie żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej za zaangażowanie i wzorową współpracę z Caritas w działaniach na rzecz osób najbardziej potrzebujących z terenu naszej Diecezji.