Aktualności

Aktualności2018-07-18T13:27:54+02:00
2805, 2020

Wznawiamy działalność Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym w Bielsku-Białej został powołany w październiku 2019r. Swym zasięgiem obejmuje teren całej Diecezji Bielsko – Żywieckiej, ale z pomocy ośrodka mogą również skorzystać osoby spoza tego terenu. Ośrodek ma siedzibę w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 33 i działa od poniedziałku

2705, 2020

Podziękowania dla ZPC SKAWA S.A. za przekazanie słodyczy dla dzieci z ubogich rodzin.

Z okazji Dnia Dziecka Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przygotuje paczki dla dzieci podopiecznych Towarzystwa Brata Alberta z Bielska-Białej oraz Fundacji św. Antoniego z Ustronia. Jak co roku naszą pomoc kierujemy również do dzieci z ubogich rodzin naszej Diecezji oraz osób bezdomnych. Dziękujemy za pomoc, dobre

2605, 2020

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej we współpracy z Diakonią Bulowicką Miasta Na Górze przekazała pomoc żywnościową dla osób bezdomnych przebywających w noclegowni przy ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej.

Pan Lech Malinowski ze Wspólnoty Miasta Na Górze zawsze pamięta o osobach bezdomnych i w ramach wspólnoty organizuje dla nich zarówno pomoc materialną jak i żywnościową. Zachęcamy Państwa do włączenia się w akcję pomocy dla bezdomnych organizowaną przez Caritas Diecezji

2505, 2020

Współpraca Wojsk Obrony Terytorialnej z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przy realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.

Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i trwa nieprzerwanie mimo epidemii. Na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej pomocą objętych jest 6000 osób. Po raz kolejny Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej współpracowali z Caritas diecezjalną przy rozdysponowaniu żywności na poszczególne Operacyjne Punkty Lokalne, które znajdują się przy parafiach i Ośrodkach

2305, 2020

Podziękowania od Fundacji „Per Corda” dla Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W imieniu własnym, wszystkich uczestników oraz pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy a także pracowników FUNDACJI „PER CORDA” z siedzibą w Radziechowach pragnę z całego serca podziękować za życzliwość i wsparcie Domu „POD SKRZYDŁEM ANIOŁA” w trudnym dla nas czasie związanym z chorobą zakaźną COVID-19. Pomoc