Aktualności

Klub Seniora - zapytania ofertowe

piątek, 31 marca 2017, 12:06

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania realizowanego w Klubie Seniora w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 pod nazwą „Senior z pasją – emerytura to nie nuda”.

Dokumenty oferty do pobrania

Zadanie obejmuje prowadzenie:

1. zajęć plastycznych – Rękodzieło

2. spotkań typu: Muzyka+Teatr+Film+Książka 

3. zajęć pod nazwą: Nie boję się myszy i klawiatury

4. zajęć rekreacyjno-sportowych

5. zajęć pod nazwą: Bezpieczny Senior

6. zajęć pod nazwą: Zdrowy Senior  

Oferty należy składać oddzielnie
na każde z sześciu zapytań ofertowych!

W ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania warsztatów dla 40 osób w wieku powyżej 60 lat, w tym dla  co najmniej 5 osób niepełnosprawnych, tworzących 2 grupy po 20 osób, każda z grup uczestniczyć będzie w 5 spotkaniach po 2 godziny każde (łącznie 10 spotkań trwających w sumie 20 godzin).

Zajęcia będą realizowane w terminie od 18.04.2017 r. do 30.11.2017 r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów do zajęć oraz do ubezpieczenia uczestników.

Miejscem realizacji zadania będzie siedziba Klubu Seniora przy ulicy Wyspiańskiego 33 w Bielsku-Białej.

Oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów:

- cena za jedno spotkanie,

- doświadczenie firmy (mierzone liczbą projektów podobnego typu, referencje od klientów),

- doświadczenie członków zespołu realizującego zadanie.


Oferta powinna zawierać:

1. dane oferenta: nazwa, forma prowadzenia działalności, adres, telefon, adres e-mail, NIP i Regon, nr konta bankowego;

2. dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji projektów podobnego typu oraz referencje klientów;

3. doświadczenie osób, które będą realizować zadanie;

4. cenę za jedno dwugodzinne spotkanie, obejmującą materiały do zajęć i ubezpieczenie uczestników zajęć.

Oferty należy składać wyłącznie drogą mailową caritas@bielsko.opoka.org.pl do dnia 12 kwietnia (środa) do godz. 10.00.

Informacja o wyborze oferty opublikowana zostanie na stronie: www.caritas.bielsko.pl

Administracja