Polecamy uwadze naszych Ofiarodawców prowadzone w Internecie zbiórki, których Beneficjenci zwrócili się do Caritas z pisemną prośbą o rozpowszechnienie tej informacji. Beneficjenci zapoznali Caritas ze swoją sytuacją. Pomoc w przekazaniu informacji o zbiórce internetowej jest jedną z form pomocy, jaką świadczy Caritas tym osobom. Wspomóżmy Potrzebujących nawet niewielkimi wpłatami!

Trwające:

Zakończone:

  • Zbiórka dla Pani Joanny Mol. Akcja zakończona. Samochód kupiony.
  • Wózek dla trojaczków! Małe Góralki z Żywiecczyzny! Akcja zakończona. Wózek kupiony.