Bank Chleba 2017-07-10T11:08:05+00:00

Project Description

Bank Chleba

Adres: ul. Krasińskiego 10 w Bielsku-Białej

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00. W sobotę od godz. 9.00 do 13.00.

Zasady wydawania pieczywa: Pieczywo wydawane jest osobom na podstawie przedłożonego zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podmiot prowadzący: Od stycznia 2017 roku Bank Chleba prowadzi Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Osoba wydająca pieczywo: Pan Maciej Drożdż.

Rodzaj i ilość wydawanego pieczywa: Codziennie do rąk najuboższych trafia chleb, drobne pieczywo i pieczywo słodkie. W pierwszym kwartale 2017 roku wydano 10.477 bochenków chleba, 1366 sztuk pieczywa drobnego (bułki), i 359 sztuk pieczywa słodkiego.

Liczba osób korzystających z pomocy: W pierwszym kwartale 2017 roku z pomocy skorzystało już 778 osób.

Historia: Bank Chleba w Bielsku-Białej zainicjowało w grudniu 2001 roku kilkudziesięciu piekarzy, członków Cechu Rzemiosł Spożywczych i Małej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. Piekarze zapewnili wówczas, że każdego dnia będą przekazywali tzw. nadwyżki z wypieków, czyli bochenki, które nie zostały sprzedane na rzecz potrzebujących. Bank Chleba od początku istnienia działa pod honorowym patronatem Starszy Cechu Rzemiosł Spożywczych i Małej Przedsiębiorczości. Do roku 2012 Starszym Cechu był śp. Pan Mieczysław Izydorczyk, który zmarł w grudniu 2014 r. Obecnie Starszym Cechu jest Adam Wykręt. Dzięki zaangażowaniu wielu partnerów udało się wypracować formułę funkcjonowania Banku Chleba, która stała się wzorem dla podobnych punktów na skalę ogólnopolską.

Piekarnie zaangażowane w działalność Banku Chleba:

  • Piekarnia Czernichów – J. Bronowska, ul. Piekarska 1, Czernichów,
  • Piekarnia ROLL – J.Post, D.Mulka, W.Post, ul. Doliny Miętusiej 9, Bielsko-Biała,
  • Piekarnia SCH Wilamowice –ul. Ogrodowa 8, Wilamowice,
  • Piekarnia Prodet – ul. Młyńska 10, Bielsko-Biała,
  • Piekarnia Mitryk – B.M. Mitryk, M. Kociołek, ul. Górska 71, Bielsko-Biała,
  • Piekarnia Piecuch – Stanisław Piecuch, ul. Babiogórska 69,
  • Piekarnia Euro – M.R.M. Wykręt, ul. Stażystów 48