Bank Chleba 2017-03-27T22:11:16+00:00

Project Description

Bank Chleba w Bielsku-Białej zainicjowało w grudniu 2001 roku kilkudziesięciu piekarzy, członków Cechu Rzemiosł Spożywczych i Małej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. Piekarze zapewnili wówczas, że każdego dnia będą przekazywali tzw. nadwyżki z wypieków, czyli bochenki, które nie zostały sprzedane na rzecz potrzebujących. Dzięki zaangażowaniu wielu partnerów udało się wypracować formułę funkcjonowania Banku Chleba, która stała się wzorem dla podobnych punktów na skalę ogólnopolską. Codziennie do rąk najuboższych trafia chleb, który wspomaga miesięcznie około tysiąca osób.

Bank Chleba mieści się przy ul. Krasińskiego 10 w Bielsku-Białej.

Placówka otwarta: od poniedziałku do soboty.
Średnia dzienna ilość wydawanego pieczywa: 180-225 bochenków dziennie.
Zasady wydawania pieczywa: Pieczywo wydawane jest na podstawie przedłożonego zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Utrzymanie placówki: Środowiskowe Centrum Pomocy zapewnia utrzymanie pracownika i lokalu oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania placówki.

 

Rozliczenie wydanego pieczywa z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Ilość dostarczanego pieczywa w ciągu roku:  około 57 tysięcy szt.

Z pomocy Banku Chleba korzysta: około 200 rodzin w ciągu roku.
Osoba opiekująca się cechem: Starszy Cechu Pan Adam Wykręt, od początku działania Banku Chleba do roku 2012 Starszym Cechu był śp. Pan Mieczysław Izydorczyk, który zmarł w grudniu 2014 r.
Piekarnie zaangażowane w działalność Banku Chleba:

  • Czernichów – J. Bronowska, ul. Piekarska 1, Czernichów,
  • Piekarnia ROLL – J.Post, D.Mulka, W.Post, ul. Doliny Miętusiej 9, Bielsko-Biała,
  • Piekarnia SCH Wilamowice –ul. Ogrodowa 8, Wilamowice,
  • Spółdzielnia Bystrzanka – ul. Swojska 5, Wilkowice,
  • Piekarnia Prodet – ul. Młyńska 10, Bielsko-Biała,
  • Piekarnia Mitryk – B.M. Mitryk, M. Kociołek, ul. Górska 71, Bielsko-Biała,
  • Piekarnia Piecuch – Stanisław Piecuch, ul. Babiogórska 69,
  • Piekarnia Euro – M.R.M. Wykręt, ul. Stażystów 48