Programy i akcje

Bank Chleba

Bank Chleba w Bielsku-Białej zainicjowało w grudniu 2001 roku kilkudziesięciu piekarzy, członków Cechu Rzemiosł Spożywczych i Małej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. Piekarze zapewnili wówczas, że każdego dnia będą przekazywali tzw. nadwyżki z wypieków, czyli bochenki, które nie zostały sprzedane na rzecz potrzebujących. Dzięki zaangażowaniu wielu partnerów udało się wypracować formułę funkcjonowania Banku Chleba, która stała się wzorem dla podobnych punktów na skalę ogólnopolską. Codziennie do rąk najuboższych trafia chleb, który wspomaga miesięcznie około tysiąca osób. Więcej…

Kilometry dobra

Caritas diecezji bielsko-żywieckiej wraz z 11 diecezjalnymi Caritas rozpoczęła bicie rekordu Guinnessa w układaniu ciągu złotówek. Na Podbeskidziu kampanię „Kilometry Caritas” zainaugurowano 12 marca podczas meczu I ligi siatkarskiej pomiędzy UMKS Kęczanin Kęty - Ślepsk Suwałki w hali sportowej w Kętach. Więcej…

Klub Seniora

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej uruchamia Klub Seniora w Bielsku-Białej przy ulicy St. Wyspiańskiego 33. W ramach działalności Klubu realizowany będzie projekt dofinansowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). Projekt przewiduje organizowanie dla seniorów szerokiej gamy zajęć. Więcej…

Nagroda Caritas "Dzban Św. Jana Kantego"

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej pragnie uhonorować osoby i instytucje związane z działalnością charytatywną, przyznając nagrodę "Dzban Św. Jana Kantego". Więcej…

Podaruj kroplę miłości

Podaruj Kroplę Miłości – to kampania społeczna Caritas, która ma na celu promowanie i zachęcanie społeczeństwa do honorowego krwiodawstwa w Polsce. Zainicjowana została podczas Światowego Dnia Chorego w 2012 roku i prowadzona jest nieprzerwanie przez wszystkie Caritas w Polsce. Więcej…

Pomoc dla rodziny

Fundusz Obrony Życia i Adopcja Miłości to programy wsparcia dla samotnych matek i rodzin wielodzietnych prowadzone we współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Więcej…

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Celem Programu jest dostarczanie, za pośrednictwem organizacji charytatywnych, gotowych artykułów spożywczych do osób najuboższych na terenie poszczególnych Państw Członkowskich UE. Realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. UWAGA! W związku ze zmianą od 01.01.2017r. kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020 informujemy, że wynosi: dla osób samotnie gospodarujących 1268 zł a dla osoby w rodzinie 1028 zł (200% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej). Więcej…

Program Skrzydła

Skrzydła to program długoterminowej pomocy uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają wsparcia w formie dożywiania w szkole, zakupu przyborów szkolnych i podręczników, dofinansowania do wycieczek szkolnych, konkursów przedmiotowych, dodatkowych zajęć itp. Więcej…

Punkt Socjalny Caritas

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej prowadzi Punkt Socjalny przy Jubileuszowym Centrum Caritas na ul. Polnej 31 w Bielsku-Białej Lipniku. Punkt czynny raz w tygodniu we czwartki od godz. 12.00 do 16.00. Więcej…

Rodzina Rodzinie

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przyłączyła się do programu Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”, który polega na objęciu wsparciem finansowym rodzin, które zostały poszkodowane z powodu działań wojennych na Bliskim Wschodzie. Dołącz do Rodziny Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej i wspieraj razem z nami rodziny syryjskie! Więcej…

Stacja Opieki Caritas

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej wspólnie z Miastem Bielsko-Biała na podstawie zawartej na 2017 rok umowy prowadzi NZOZ - Stacja Opieki Caritas. Więcej…

Szkolne Koła Caritas

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o Wolontariacie Caritas i nie boicie się o to pytać! Czyli o Wolontariacie w pytaniach i odpowiedziach. Więcej…

TAK POMAGAM

Zbiórki artykułów spożywczych w sklepach przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Zbiórki są prowadzone przez wolontariuszy Caritas. Więcej…

Tornister pełen uśmiechów

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej raz 8. rozpoczyna ogólnopolską akcję "Tornister pełen uśmiechu" na nowy rok szkolny 2016/2017. Akcja ma na celu przygotowanie wyprawki szkolnej dziecku z rodziny wielodzietnej lub o niższym statusie materialnym, tak aby nowy rok szkolny mogły rozpocząć z uśmiechem. W Diecezji Bielsko-Żywieckiej nowy rok szkolny 2015/2016 z uśmiechem rozpoczęło ponad 500 dzieci. Więcej…

Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego

Już od 15 lat Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Oferujemy m.in. łóżka rehabilitacyjne (elektrycznie lub hydraulicznie podnoszone z bocznymi zabezpieczeniami chroniącymi przed upadkiem oraz wysięgnikiem, dzięki któremu chory może łatwiej się podnieść). Dysponujemy również wózkami inwalidzkimi, chodzikami i toaletami przenośnymi. Więcej…

Zapytania ofertowe POPŻ 2016

Zgodnie z pkt. 7.4 Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016, Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej ogłasza Zapytania Ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów dietetycznych i kulinarnych, edukacji ekonomicznej oraz transportu. Więcej…

Administracja