Jubileusz 25-lecia działania Caritas

Dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej zaprasza na uroczyste obchody 25 lecia Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zapraszamy do udziału we Mszy św. jubileuszowej po przewodnictwem Księdza