Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej rozpatrzyła prośby złożone przez parafii i stowarzyszenia, które organizują wypoczynek dla swoich najmłodszych beneficjentów.

Caritas dofinansowuje wyjazd dzieci, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji losowej i dla których parafialny wyjazd jest jedyną możliwością spędzenia wakacji poza domem. Caritas dofinansowała parafialne kolonie kwotą 10.300 zł.

Dofinansowanie w roku 2017 otrzymały Parafie:

Parafia Św. Barbary w Strumieniu
Parafia Św. Bartłomieja w Lipowej
Parafia św. Marcina w Pisarzowicach
Parafia Narodzenia NMP w Bielsku-Białej Lipniku
Parafia Przenajświętszej Trójcy w Wilamowicach
Parafia Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bystrej
Parafia Wszystkich Świętych w Wieprzu
Charytatywne Stowarzyszenie
Opiekuńczo-Wychowawcze IGNIS
Parafia NMP Królowej Polski w Pogórzu
Parafia św. Andrzeja Apostoła