Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej wspólnie z Miastem Bielsko-Biała na podstawie zawartej na 2017 rok umowy prowadzi NZOZ – Stacja Opieki Caritas.

Beneficjentami zadania są wyłącznie mieszkańcy miasta Bielska-Białej przewlekle i obłożnie chorzy przebywający w swoich domach. Usługi dla Pacjentów świadczone są bezpłatnie.

W okresie od 14 lutego do 30 czerwca br., opieką pielęgniarską objęto 46 pacjentów z czego 36 osób to pacjenci powyżej 60 roku życia. Natomiast opieką rehabilitanta objętych było 29 osób z czego 23 osoby to pacjenci w wieku powyżej 60 lat.

Pacjentów można zgłaszać osobiście w poniedziałki, środy i piątki od godz. 800 do 900 w biurze Stacji przy ul. Polnej 31 lub telefonicznie pod nr tel: 795 421 349.