10 października ponad 150 wolontriuszy ze Szkolnych Kół Caritas spotkało się w kurii diecezjalnej na Jesiennym Forum Wolontariatu.

Wraz ze swoimi Opiekunami młodzi wolontariusze planowali działania Szkolnych Kół Caritas w nowym roku szkolnym. Opiekunowie mogli zapoznać się ze zmianami prawnymi w funkcjonowaniu wolontariatu dla młodzieży, które wchodzą w życie w tym roku.

Młodzież miała okazję porozmawiać z ks. Robertem Kasprowskim – dyrektorem Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, który dzielił się swoimi doświadczeniami i nowymi pomysłami na działania wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas.

Pracowite półtoragodzinne spotkanie organizacyjno-szkoleniowe zakończyło się wspólnym zdjęciem. Młodzi wolontariusze jeszcze długo poza salą konferencyjną rozmawiali o swoich działaniach.

Fora Wolontariatu Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej to odbywające się dwa razy w roku spotkania młodych wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas. Jesienne Forum Wolontariatu odbywające się na początku roku szkolnego ma charakter organizacyjno-szkoleniowy a odbywające się pod koniec roku szkolnego Wiosenne Forum Wolontariatu służy formacji, podsumowaniu prac w roku szkolnym i wspólnej zabawie. Młodzieży w spotkaniach towarszyszą Opiekunowie i Kościelni Asystenci Szkolnych Kół Caritas.