Rozpoczynają się Rekolekcje dla osób bezdomnych i ubogich. Przez trzy dni osoby bezdomne i ubogie będą wspólnie się modlić, słuchać konferencji, śpiewać ale także razem zjedzą wieczorny posiłek podczas Spotkań ewangelizacyjnych z posiłkiem. Spotkania, które są kontynuacją rekolekcji dla osób bezdomnych „Nie stój w bramie” organizuje Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej i partnerzy z Bielskiego Oddziału Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta i Drogi Neokatechumenalnej.

18 października 2017r. – kanapkownia, godz. 16.00 – Centrum Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Legionów 17/2.

19 października 2017r. – u Alberta, godz. 16.00 – Centrum Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Legionów 17/2.

20 października 2017r. – Siostry na Żywieckiej, godz. 16.00 – Zgromadzenie Córek Bożej Miłości, ul. Żywiecka 20.