Bóg dobry jak chleb – pod takim hasłem odbędą się spotkania ewangelizacyjne dla osób bezdomnych i ubogich w Oświęcimiu od 6 do 8 grudnia br.

Rekolekcje odbędą się 6 i 7 grudnia (środa i czwartek) o godz. 16.30 na stołówce Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 12.

8 grudnia (piątek) o godz. 16.30 osoby bezdomne i ubogie spotkają się w kościele Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu przy placu Kościuszki 8.

Spotkania ewangelizacyjne połączone będą ze wspólnym posiłkiem. Organizuje je Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Wspólnota Miłość i Łaska Chrystusa. 

Spotkania ewangelizacyjne i rekolekcje dla osób bezdomnych i ubogich odbędą się w Oświęcimiu po raz pierwszy, natomiast spotkania w podobnej formule odbywają się w Bielsku-Białej od 2 lat.

Ponieważ wiele osób bezdomnych z radością i zaangażowaniem włącza się we wspólną modlitwę, licznie przystępuje do spowiedzi, wspólnie z członkami wspólnot animujących spotkania raduje się śpiewem oraz korzysta przy tym ze wspólnie spożywanych posiłków, formułę spotkań ewangelizacyjnych organizatorzy chcą rozszerzyć na kolejne duże miasta naszej Diecezji.