5 lutego br., jako pierwszy na Żywiecczyźnie, rozpoczął swoją działalność Klub Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłem Anioła” – dzienna placówka pomocy dla osób z orzeczonym głębokim stopniem upośledzenia. Klub prowadzony jest przez Caritas Diecezji-Bielsko Żywieckiej. Uroczyste otwarcie Klubu i jego poświęcenie odbyło się 19 lutego br.

W uroczystości wzięli udział między innymi ks. biskup Piotr Greger, Stanisław Szwed – wiceminister  Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Jan Chrząszcz – Wicewojewoda Śląski, ks. Piotr Pokojnikow – proboszcz Parafii św. Marcina w Radziechowach, Andrzej Kalata – starosta powiatu żywieckiego wraz z wicestarostą Stanisławem Kucharczykiem, Jan Wroński – dyrektor PFRON Oddziału w Katowicach, Monika Cebrat – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, przedstawiciele samorządu i instytucji pomocowych powiatu żywieckiego. Goście godnie mówili o radości, z jaką witają nowy obiekt. – Potrzeby na tego typu placówki są w Polsce ogromne, bo istniejące nie mają wystarczającej ilości miejsc – zaznaczał dyr. Wroński z PFRON.

fot. Alina Świeży-Sobel

– Droga do Boga ma odległość drogi do drugiego człowieka. Ogromnie się cieszę, że taka inicjatywa powstała. Niech ten Klub służy zarówno podopiecznym, jak i ich rodzinom, społeczeństwu, ale niech też to miejsce będzie zaczynem szeroko rozumianego przykazania miłości. Niech promieniuje na parafię, całą Żywiecczyznę i diecezję – życzył bp Greger, gratulując pomysłu.

fot. Alina Świeży-Sobel

W dniu uroczystego otwarcia Klubu dla gości, podopiecznych oraz ich rodziców wystąpiła z przedstawieniem grupa młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu.

fot. Alina Świeży-Sobel

fot. Alina Świeży-Sobel

 

***

To pierwszy tego typu ośrodek utworzony na Żywiecczyźnie. Powstał dzięki wspólnym wysiłkom Starostwa Żywieckiego, Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej i parafii św. Marcina w Radziechowach. W 2016 roku, Caritas Diecezji-Bielsko Żywieckiej otrzymała w użyczenie od Parafii św. Marcina w Radziechowach, Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy z przeznaczeniem na otwarcie Domu Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. Od 2016r. intensywnie staraliśmy się uruchomić placówkę, długo  wyczekiwaną przez rodziny osób, które ukończyły edukację i nie kwalifikowały się dalej do żadnej placówki na terenie powiatu żywieckiego tj: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy oraz innych placówek.

W jego wyposażenie i uruchomienie zaangażowało się sporo instytucji i osób, w tym także działająca od lat na rzecz osób niepełnosprawnych łodygowicka fundacja „Per Corda” z prezes Urszulą Sołtysik na czele, jak również wicestarosta Stanisław Kucharczyk. Sprzęt rehabilitacyjny przekazała Caritas Polska. Dzięki wspólnym staraniom podopieczni placówki będą mogli tu korzystać przez 8 godzin dziennie z fachowej opieki i rehabilitacji.

– To odpowiedź na prośbę rodziców dzieci niepełnosprawnych z powiatu żywieckiego, którzy apelowali o pomoc dla swoich pociech, które mając 24 lata, po ukończeniu edukacji, nie mogły liczyć na żadną formę pomocy czy rehabilitacji. Stała się możliwa dzięki otwartości ks. proboszcza Piotra Pokojnikowa, który udostępnił parafialny budynek. Po niezbędnych pracach adaptacyjnych i przystosowaniu go do potrzeb osób niepełnosprawnych można było tu ulokować nowy ośrodek – mówił ks. Robert Kasprowski, dyrektor Caritas, przedstawiając 2 lata przygotowań i szukania funduszy.

– Czekaliśmy z utęsknieniem. Od 8 lat nasz syn mógł liczyć tylko na nas i spędzał czas tak samo. Na razie Klub działa trzy dni w tygodniu, ale syn jest nim zachwycony. Są nowe osoby i otoczenie. To wielka odmiana życia. Jesteśmy też pod wrażeniem fachowości osób, które prowadzą rehabilitację – mówi Ewa Karnas-Toczek z Żywca, która z mężem sprawuje opiekę nad 33-letnim synem Szymonem.

Uczestnicy Klubu zostali objęci specjalistyczną pomocą i opieką przez wysoko wykwalifikowaną i zaangażowaną w pracę kadrę. Kierownikiem Klubu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłem Anioła” jest Urszula Sołtysik. Obecnie otrzymujemy sukcesywnie wyposażenie pomieszczeń Klubu. Specjalistyczne pomoce i sprzęty zostały zakupione do rozwijania ogólnej sprawności uczestników, którzy zostali  objęci opieką Klubu.

***

Pomoc realizowana jest w budynku przy parafii św. Marcina w Radziechowach, ul. Plebańska 1, 34-381.

Klub na początku swojej działalności funkcjonuje trzy razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, piątek) w godzinach od 9:00 do 15:00.

Przyjęcie do Klubu odbywa się na podstawie wniosku rodzica lub jego opiekuna prawnego oraz po dokonaniu uzgodnień z Kierownikiem Klubu Samopomocy „Pod skrzydłem Anioła”.

materiał powstał we współpracy z Redakcją Bielsko-Żywieckiego Gościa Niedzielnego