Gabinet Pomocy Psychologicznej Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej działa od października 2017. Pomoc udzielana jest w Bielsku-Białej, przy ul. Wyspiańskiego 33 (w budynku Klubu Seniora „Pod Magnolią”). Do końca 2017 roku psychologowie udzielili specjalistycznej pomocy 20 osobom. Natomiast w styczniu i lutym po pomoc zwróciło się już 25 osób. Pamiętajmy, że poszukiwanie pomocy w sytuacjach, w których trudno nam poradzić sobie w oparciu o własne możliwości jest – wbrew istniejącym wciąż jeszcze stereotypom – objawem siły i mądrości osoby czy rodziny.

Gabinet Pomocy Psychologicznej Caritas służy pomocą:

  • osobom, których dotknęły bolesne wydarzenia (np. śmierć bliskiej osoby),
  • osobom mającym trudności i konflikty w relacjach rodzinnych i poza-rodzinnych,
  • osobom borykającym się z trudnościami decyzyjnymi, nieakceptowanymi zachowaniami własnymi lub innych ludzi, nadmiernym obciążeniem psychicznym i innymi rodzajami kryzysu psychologicznego.

Pomocy psychologicznej udzielają dysponujący rozległym doświadczeniem psychologowie, specjaliści w zakresie interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej.

Pomoc jest realizowana z poszanowaniem przekonań religijnych  klientów.

Pierwsza wizyta jest nieodpłatna. Opłata za kolejne spotkania – w części zasilająca fundusz Fundacji Caritas – będzie ustalana z uwzględnieniem możliwości finansowych osoby korzystającej z pomocy.

Termin pierwszej wizyty należy ustalić telefonicznie w biurze Caritas pod numerem telefonu 734 176 648 (biuro czynne w godz. 9.00 do 13.00).