Po raz drugi uczniowie, nauczyciele i przyjaciele Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja wraz z księżmi: Antonim Młoczkiem i Karolem Długoszem wspólnie przygotowali nabożeństwo ekumeniczne.

Pierwszy raz spotkali się w Adwencie w kościele ewangelicko-augsburskim z inicjatywy katechety ewangelickiego ks. Karola Długosza. Pomysł postanowiła kontynuować katechetka religii katolickiej Krystyna Blachura. W środę 13 marca licealiści z „Reja” oraz towarzyszący im nauczyciele i sympatycy szkoły przygotowali nabożeństwo ekumeniczne w bielskiej katedrze św. Mikołaja. O oprawę muzyczną zadbał zespół pomysłodawców wielu spotkań w duchu chrześcijańskim: „Akademia nie z tej ziemi”, ze znanym bielskim lekarzem Andrzejem Soleckim na czele.

fot. Urszula Rogólska, Gość Niedzielny

– Nasi uczniowie – niezależnie od wyznania – działają w Szkolnym Kole Caritas, więc tym bardziej chcieliśmy się spotykać razem także na modlitwie – wyjaśnia Krystyna Blachura, opiekunka Szkolnego Koła Caritas, której uczniowie razem z duszpasterzami, ks. Długoszem i proboszczem parafii katedralnej ks. Antonim Młoczkiem, prowadzili nabożeństwo.

To, co w tym spotkaniu najważniejsze, obrazowała dekoracja przygotowana przez młodych: woda z Jordanu, przypominająca o chrzcie, który jednoczy chrześcijan w Jezusie, woń kadzidła – symbolizująca pełne miłości i wdzięczności modlitwy zanoszone do Boga i ekumeniczne skarbonki Jałmużny Wielkopostnej zapraszające do przekazania jałmużny na rzecz potrzebujących.

Jałmużna Wielkopostna to ekumeniczna akcja charytatywna Caritas, której celem jest zwrócenie uwagi na los osób chorych i starszych oraz konkretna pomoc na ich rzecz. Akcja odbywa się pod hasłem Dar juniora dla seniora. Do skarbonek Jałmużny Wielkopostnej przez okres Wielkiego Postu zbierane są datki będące równowartością drobnych przyjemności, których każdy może sobie odmówić. Środki uzyskane z akcji pozostają do dyspozycji Parafialnych Zespołów Charytatywnych i służą organizowaniu bieżącej pomocy charytatywnej w parafii. Tekturową, kolorową, skarbonkę można otrzymać w biurze Caritas i w parafiach. W akcję bardzo chętnie włączają się dzieci i młodzież. Przez cały okres Wielkiego Postu Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej planuje rozdysponować prawie 5 tys. skarbonek.

fot. Urszula Rogólska, Gość Niedzielny

Słowo Boże podczas nabożeństwa głosił ks. Karol Długosz. Myślą przewodnią stały się słowa z 1 Listu św. Piotra zaczerpnięte z Biblii Ekumenicznej: „Każdą swoją troskę zrzućcie na Niego, ponieważ On troszczy się o Was”Mówiąc o różnorakich troskach, które towarzyszą nam w codzienności, ks. Długosz odwołał się do przykładu ze spotkania w jednej z korporacji, podczas którego prowadzący pokazał jego uczestnikom szklankę wypełnioną do połowy wodą i pytał, co widzą. Odpowiadali zgodnie z obiegowymi opiniami – do połowy pusta bądź pełna, co obrazowało ich optymistyczne bądź pesymistyczne nastawienie do życia. Nie o to chodziło prowadzącemu. Zapytał o ciężar szklanki. Odpowiedź była szybka: jest lekka. „A jaka będzie za dwa dni, gdy ją tak będziesz trzymać?” – zapytał.

– Tak samo jest z naszymi troskami – mówił ks. Długosz. – Kiedy się pojawiają, wydają się malutkie i błahe. Ale z czasem zaczynają ciążyć… Przyszliśmy tutaj, bo mamy wspólną troskę o to, że od ponad 500 lat Kościół Zachodni jest podzielony. Z jednej strony, jako ewangelik, mogę powiedzieć z pewną dumą, że byli kiedyś w tamtych czasach ludzie, którzy nie bali się powiedzieć, że w Kościele działo się źle, ale jednocześnie ciężar tej dumy polega na tym, że od ponad 500 lat Kościół jest podzielony. To jest wyzwanie, z którym wszyscy musimy się zmierzyć jako chrześcijanie zachodni. 500 lat trzymać tę szklankę, to już nie jest tak lekko. Mam nadzieję, że nam wszystkim, chrześcijanom, będzie to coraz bardziej ciążyło.

Więcej o spotkaniu wraz ze zdjęciami Urszuli Rogólskiej na stronie Bielsko-Żywieckiego Gościa Niedzielnego