Serdecznie zapraszamy do udziału w Biało-Czerwonym Korowodzie, który przejdzie ulicami Warszawy 2 maja, w Narodowy Dzień Flagi i Dzień Polonii.

Zapraszamy do udziału wolontariuszy i pracowników Caritas, grupy szkolne i parafialne. Jak mówią organizatorzy z Caritas Polska, nawiązując do 100. rocznicy odzyskania niepodległości: – Chcemy świętować patriotyzm w sposób radosny i twórczy, czerpać z naszej tradycji i wykorzystać je podejmując wyzwania przyszłości. Korowód ma na celu stworzyć wspólnotę, wzmocnić więzi między sobą i stworzyć nowoczesną wizytówkę Polski.

Na paradę złoży się kilkadziesiąt grup z Polski i za granicy: rekonstruktorów, zespołów ludowych, polonijnych, muzycznych, grup teatralnych, reprezentantów świata sportu, kultury i nauki itp.

Biało-Czerwony Korowód ruszy o godz. 17.00 z Placu Teatralnego w Warszawie. Odbędzie się dokładnie miesiąc przed 40. rocznicą wypowiedzianych 2 czerwca 1979 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II słów  „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”, dlatego zakończy się w miejscu, gdzie padły te słowa – na pl. Piłsudskiego.