6 maja br. z inicjatywy Dyrektor Generalnej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasową działalność Uczelni na rzecz osób przebywających w Hospicjach i Domach Pomocy Społecznej Bielska-Białej.

W spotkaniu, obok władz Uczelni, udział wzięli studenci czynnie włączający się w dzieło pomocy na rzecz osób przebywających w Hospicjach i Domach Pomocy Społecznej Bielska-Białej, samorząd studencki, duszpasterz i wykładowca Uczelni ks. Robert Samsel oraz Dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, ks. Robert Kurpios.

Podczas spotkania oprócz podsumowania dotychczasowej działalności na rzecz wspomnianych hospicjów i domów pomocy omówiony został plan działań na najbliższą przyszłość. Uczelnia wraz z „Caritas” planuje m.in. poszerzyć grono osób odwiedzanych przez studentów naszej Uczelni.

Warto nadmienić, że Uczelnia, niemal od początków swego istnienia, organizuje tego rodzaju wyjścia i spotkania, które znalazły już swoje stałe miejsce w kalendarzu ważnych, akademickich wydarzeń. Studenci wychodząc na spotkania nigdy nie idą z pustymi rękami; przeciwnie wraz z sercami przepełnionymi ciepłem i życzliwością niosą każdemu drobny upominek. Upominki przygotowywane są ze środków zbieranych podczas wcześniejszych, dobrowolnych zbiórek. W tym szlachetnym dziele od wielu lat Uczelnię materialnie wspiera Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Wszystkim uczestnikom spotkania składamy serdeczne podziękowania za obecność i twórczy wkład w samo spotkanie, jak i we wszystkie realizowane dzieła Uczelni adresowane do osób przebywających w domach opieki i hospicjach.

Ewa Grygierczyk-Ciupak