31 sierpnia wyruszył do Bukaresztu drugi transport darów od Bielsko-Żywieckiej Caritas dla osób bezdomnych z ulic stolicy Rumunii. Pobyt trzyosobowej ekipy z Księdzem Dyrektorem Caritas w Bukareszcie potrwa do 8 września. Pracownicy Caritas pomogą w tym czasie Siostrom Karmelitankom i Braciom Misjonarzom Miłości w bieżących drobnych remontach i naprawach oraz lepiej poznają potrzeby rumuńskich placówek pomocowych.

Pomoc charytatywna w postaci suplementów diety (witaminy), środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych, odzieży, środków czystości, sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych darów, trafiła do dwóch bukaresztańskich placówek. Domu Reintegracyjnego Flos Carmeli prowadzonego przez Siostry Karmelitanki dla osób bezdomnych i samotnych kobiet z dziećmi oraz Domu dla bezdomnych mężczyzn prowadzonego przez Braci Misjonarzy Miłości (od Matki Teresy z Kalkuty).