W tygodniu od 15 do 22 września 2019 roku będziemy przeżywać Dni Kromki Chleba Caritas. Akcja, która w Polsce ma już kilkuletnią tradycję, ma na celu szerzenie i pogłębianie wrażliwości na potrzeby ludzi biednych i cierpiących z powodu niedożywienia.

Proponowana przez Caritas kampania ma także na celu uświadomienie i przypomnienie ludziom, wartości i znaczenia chleba. Niezjedzoną, przeterminowaną lub kupioną w nadmiarze żywność wyrzuca 35 proc. Polaków i to właśnie chleb jest produktem najczęściej wyrzucanym. Caritas Polska wraz z Caritas Diecezjalnymi i we współpracy z Partnerami, aktywnie przeciwdziałają marnowaniu żywności, prowadząc wspólnie program Spiżarnia Caritas. Program polega na odbieraniu ze sklepów partnerskich żywności o krótkim terminie trwałości. Żywność ta jest następnie rozprowadzana wśród osób ubogich.

Celem Dni Kromki Chleba jest również prezentacja i docenienie tych, którzy znając wartość chleba potrafią dostrzec najbiedniejszych, którym tego chleba brakuje. Pragniemy wyrazić wdzięczność piekarzom, którzy wspierają działalność prowadzonego przez Caritas Banku Chleba w Bielsku-Białej, członkom Parafialnych Zespołów Charytatywnych, darczyńcom i przyjaciołom Caritas. Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej prowadzi w Bielsku-Białej Bank Chleba, gdzie osoby skierowane przez MOPS codziennie od poniedziałku do soboty otrzymują nieodpłatnie przekazany przez piekarzy z Bielska-Białej i okolic chleb, bułki i pieczywo słodkie.

20 i 21 września (piątek i sobota) odbędzie się w wybranych sklepach sieci Biedronka zbiórka produktów spożywczych Kromka Chleba dla Sąsiada. Produkty żywnościowe zebrane podczas zbiórki trafią do najbardziej potrzebujących, głównie osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie.

Lista sklepów sieci „Biedronka”,
w których odbędzie się zbiórka „Kromka chleba dla sąsiada”
20 i 21 września 2019 (piątek od godz. 15.00 – 20.00; sobota przez cały dzień):

Bielsko Biała 43-316 ul. Partyzantów 156
Bielsko Biała 43-300 ul. Stawowa 4
Bielsko Biała 43-382 ul. Cieszyńska 418
Bielsko Biała 43-316 ul. Kolista 21
Bielsko Biała 43-300 ul. Żywiecka 115
Bielsko Biała 43-300 ul. Grabowa 1
Bielsko Biała 43-300 ul. Kamienicka 2A
Bielsko Biała 43-300 ul. Mostowa 5
Czechowice Dziedzice 43-500 ul. Węglowa 63
Czechowice Dziedzice 43-500 ul. Legionów 90
Łodygowice 34-325 ul. Beskidzka 8
Międzybrodzie Bialskie 34-312 ul. Ekologiczna 2
Kęty 32-650 ul. Sobieskiego bn
Kęty 32-650 ul. Sienkiewicza 21
Kozy 43-340 ul. Bielska 31A
Żywiec 34-300 ul. Żeromskiego 2C
Żywiec 34-315 ul. Dworcowa 1

20 września o godz. 16.00 w Klubie Arka odbędzie się spotkanie dla osób ubogich, samotnych i wykluczonych w ramach Wieczernika. Podczas spotkania ks. Robert Kurpios – dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej wygłosi konferencję na temat Wartości i poszanowania chleba. Wspólną modlitwę i śpiew poprowadzi diakonia muzyczna wspólnoty Miasto na Górze. Na zakończenie spotkania przewidziana jest agapa przygotowana przez diakonię Wspólnoty Miasto na Górze.

Obchody Dni Kromki Chleba w Parafii można rozpocząć od Mszy św. z homilią o Eucharystii oraz wartości i codziennym poszanowaniu chleba i żywności. W modlitwie wiernych można wspomnieć darczyńców i ludzi cierpiących z powodu głodu. Natomiast po Mszach św. można częstować wiernych chlebem lub innymi wypiekami, przygotowanymi we współpracy z Parafialnym Zespołem Charytatywnym, Szkolnym Kołem Caritas, Kołem Gospodyń Wiejskich czy lokalnymi piekarniami.

Księżom Proboszczom proponujemy tekst homilii, wprowadzenia do liturgii oraz wezwań modlitwy wiernych przygotowanych przez Caritas Polska na uroczyste Msze św. poświęcone Eucharystii i wartości i poszanowaniu chleba.

Homilia na uroczystą Mszę św

Wprowadzenie i Modlitwa Powszechna

Więcej informacji www.kromka.caritas.pl

Starsi ludzie to ci, którzy niosą nam historię, którzy niosą nam nauczanie i wiarę, zostawiają nam spuściznę. Oni jak stare wino mają wewnętrzną siłę, by przekazać nam szlachetne dziedzictwo – powiedział papież Franciszek podczas jednego ze swoich kazań. Mając na uwadze wyzwania współczesnego świata oraz troskę o los ludzi starszych i samotnych, zepchniętych na margines życia, Caritas Polska organizuje już po raz 17 Dni Kromki Chleba w Polsce.

„Kromka chleba dla sąsiada” to akcja, która buduje wrażliwość na sytuację osób starszych, które cierpią z powodu niedostatku, czują się samotne i opuszczone. Chodzi o życzliwość i zainteresowanie losem sąsiada, o którym często niewiele wiemy. Pierwszym krokiem może stać się Kromka Chleba, podzielenie się tym, co mamy – chlebem i sobą – powiedział ks. Marcin Iżycki, Dyrektor Caritas Polska.

W ramach akcji, w dniach 15-22 września 2019 r. Caritas diecezjalne zorganizują wspólne wypiekanie chleba, w którym wezmą udział wolontariusze i podopieczni prowadzonych przez nich placówek. Caritas będzie się dzielić chlebem w parafiach i na rynkach miast. Symboliczne dzielenie się chlebem obrazuje tradycyjne powiedzenie: „Kto mi poda szklankę wody i kromkę chleba na starość?”. W prostym geście możemy dać wyraz gotowości do dzielenie się sercem, czasem i uwagą z tymi, którzy tego szczególnie potrzebują, zwłaszcza z seniorami.

Kulminacyjnym momentem akcji będzie zbiórka żywności, która odbędzie się w dniach 20-21 września 2019 r. w wybranych sklepach sieci Biedronka. Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek poprzez Parafialne Zespoły Caritas najbardziej potrzebującym osobom starszym i samotnym. Od dwóch lat Caritas razem z Biedronką, poprzez programy społeczne i socjalne, wspiera 10 000 polskich seniorów.

Według statystyk GUS na zakończenie 2017 r. osoby w wieku 60 lat i więcej stanowiły ponad 24% ludności Polski. Co druga osoba mająca 65 lat i więcej miała trudności z czynnościami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa domowego, a prawie 28% z nich nie miało żadnej pomocy i musiało sobie radzić samodzielnie. W 2050 r. aż 42% mieszkańców miast i 38% mieszkańców wsi będzie miało co najmniej 60 lat. Począwszy od 2026 r. rozpocznie się z kolei dynamiczny wzrost liczby osób w wieku 80 lat i więcej.

Akcja „Kromka chleba dla sąsiada” ma celu wsparcie starszych osób w przeżywaniu codzienności oraz uwrażliwienie społeczeństwa na ich los. Chodzi o wierność w małych sprawach, a tą wiernością będą życzliwość i zainteresowanie losem sąsiada, o którym często niewiele wiemy, dobre słowo, które skierujemy do drugiego człowieka, uśmiech, który będzie rozpraszał smutek. Takim pierwszym krokiem może stać się „Kromka chleba…” – znak wspólnoty, która jest odpowiedzialna za siebie nawzajem, wspólnoty, która z roztropnością rozdziela dobra tego świata, wspólnoty, którą charakteryzuje „Jeden duch i jedno serce…” (Dz 4,32).

Podać komuś szklankę wody, kromkę chleba, dostrzec bliźniego, jego potrzebę, zauważyć, że ktoś sobie nie radzi – to jest bratnia pomoc. Widzę potrzebującego, więc wychodzę mu naprzeciw, z propozycją pomocy. Może ci zrobić zakupy, może zaoferować jakąś usługę, z którą nie możesz sobie poradzić, a nie masz bliskich, którzy by ci w tym pomogli. Kromka chleba to jest wszelaka pomoc, z którą wychodzi się do człowieka potrzebującego. Ludzie są różni – chorzy, niedołężni, mało zaradni życiowo. Ważna jest też pomoc doradcza, w sensie radzenia sobie z jakimś tematem, który jest trudny dla kogośmówi 84-letni Pan Wacław.

W działania wspierające ubogich i samotnych można włączyć się poprzez SMS charytatywny o treści KROMKA wysłany pod nr 72052 (koszt: 2,46 zł z VAT)
oraz przez wpłatę na konto Caritas Polska PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem KROMKA.