Podpisanie umów z Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi (OPL) nastąpi prawdopodobnie w listopadzie 2019.

Dostawa artykułów żywnościowych do OPL będzie realizowana od grudnia 2019 do czerwca 2020.

Dystrybucja artykułów spożywczych wśród odbiorców programu w OPL (beneficjenci docelowi) będzie realizowana od grudnia 2019 do lipca 2020.

UWAGA OPL! Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej prosi o pobranie Ankieta_OPL_Podprogram 2019, wypełnienie jej i zwrot do Caritas w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2019. Ankietę można pobrać również w biurze Caritas.

POPŻ