Darczyńców, współpracowników i wolontariuszy, którzy wspierają na co dzień potrzebujących, uhonorowała Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej nagrodą „Dzban Św. Jana Kantego”. Nazwiska trojga laureatów ogłoszono 25 października br., podczas uroczystej gali, z udziałem Biskupa Bielsko-Żywieckiego i Burmistrza rodzinnego miasta patrona nagrody.

Glinianą figurkę, odwołującą się do legendy o świętym Janie Kantym, który w cudowny sposób miał pomóc pewnej dziewczynie, otrzymali:

 • w kategorii „darczyńca” – Pan Andrzej Dąbrowski, prezes Zarządu Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Skawa” S.A. z Wadowic, „za wrażliwość społeczną oraz wieloletnie i systematyczne wsparcie Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej”;
 • w kategorii „współpraca” – Pan Władysław Szczotka, wieloletni dyrektor Bielskiego Centrum Kultury;
 • w kategorii „świadectwo” – Państwo Małgorzata i Roman Rekielowie z Parafialnego Zespołu Charytatywnego w parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie „za świadectwo długoletniego i gorliwego zaangażowania w pomoc potrzebującym”.

Nagrodzony Roman Rekiel przyznał, że łatwiej pomaga się w małżeństwie. – Mamy w sobie wzajemne wsparcie. Żona jest dla mnie olbrzymim wsparciem w sytuacjach delikatnych. Z kolei kierujący wadowicką „Skawą” od 29 lat prezes zaznaczył, że każde wyróżnienie mobilizuje do dalszych działań. – Mam nadzieję, że nasze słodycze umilają życie. Nie jesteśmy w stanie, tak jak Jan Kanty, skleić cudownie rozbity dzban, ale staramy się zapełnić naczynie potrzebnymi rzeczami.

Nagrody wręczyli bp Roman Pindel oraz dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Robert Kurpios, który wyjaśnił, że chodzi o symboliczne docenienie tych, którzy angażują się w dzieło niesienia miłosiernej pomocy bliźniemu. Bp Pindel podkreślił, że docenianie osób zaangażowanych w czynienie dobra ma szczególny sens w czasach, gdy na ogół nie dba się o prawdę i dobro bliźniego. – Wobec świata, który jest jaki jest, trzeba nam promować i pokazywać ludzi, którzy niosą w świat dobro, miłosierdzie, a w swoim postępowaniu starają się naśladować szlachetność i świętość naszych patronów, w tym św. Jana Kantego – patrona nagrody Caritas – skonstatował.

Nagroda – gliniana figurka wykonana przez podopieczną jednej ze świetlic terapeutycznych dla niepełnosprawnych – nawiązuje do legendy o rozbitym dzbanie, który został sklejony dzięki modlitwie św. Jana Kantego. Przedstawia zmartwioną dziewczynkę czekającą na pomoc.

Ogółem w roku 2019 do nagrody Caritas Diecezji Bielsko-żywieckiej „Dzban Św. Jana Kantego” nominowano 11 osób z różnych zakątków diecezji – ludzi świeckich, małżeństwo, kapłana, przedsiębiorców.

NOMINOWANI 2019

 • Ewa Kmiecik-Wronowicz – wolontariuszka, Zespół Charytatywny w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach
 • Marzena Stępniewska-Wołek – Klub Seniora Caritas „Na Obszarach” w Bielsku-Białej
 • Małgorzata Derkacz – Klub Seniora Caritas „Pod Magnolią” w Bielsku-Białej
 • Andrzej Sitarz – wolontariusz, działacz społeczny, Zespół Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej
 • Małgorzata i Roman Rekiel – wolontariusze, Zespół Charytatywny w parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie
 • Ks. Piotr Sadkiewicz – proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Leśnej
 • Maria Pasternak – wolontariuszka, Zespół Charytatywny w Parafii Wniebowzięcia NMP w Wiśle
 • Władysław Szczotka – wieloletni dyrektor Bielskiego Centrum Kultury
 • Andrzej Dąbrowski – prezes Zakładów Przemysłu Cukierniczego SKAWA w Wadowicach
 • Marek Łoboda – prezes Zakładów Przetwórstwa Mięsnego w Gilowicach
 • Krystyna Blachura – opiekunka Szkolnego Koła Caritas w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

Na koniec gali wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Małe Kęty”, który działa przy Domu Kultury w Kętach. Zaprezentował utwory religijne śpiewane gwarą. Druga cześć koncertu do samego końca była wielką niewiadomą. Oczekiwaliśmy bowiem na gości z Ukrainy, którzy byli w drodze. Chór działający przy grekokatolickim kościele św. Andrzeja Apostoła we Lwowie pod dyrekcją Natalii Kiblickiej dojechał na ostatnią chwilę i w holu Domu Kultury dał spontaniczny, wzruszający koncert przyjęty owacyjnie.

Więcej zdjęć w informacji Roberta Karpia na stronie Diecezji Bielsko-Żywieckiej

i artykule Aliny Świeży-Sobel na łamach Bielsko-Żywieckiego Gościa Niedzielnego

Polecamy!