III Światowy Dzień Ubogich obchodzony jest w całym Kościele powszechnym w niedzielę, 17 listopada. Diecezjalne obchody tego dnia pod patronatem Biskupa Bielsko-Żywieckiego będą miały swoją kulminację w sobotę, 16 listopada o godz. 13.00 na Mszy św. w kaplicy kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej (przy dworcu). Tegoroczny Światowy Dzień Ubogich odbędzie się od hasłem: Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie (Ps 9,19).

Osoby ubogie, bezdomne, żyjące w poczuciu osamotnienia i wykluczenia zapraszamy 16 listopada (sobota) na Mszę św. z homilią psychologa ks. Wojciecha Pala o godz. 13.00 w kaplicy kościoła NSPJ w Bielsku-Białej (przy dworcu PKS). Po Mszy św. o godz. 14.00 zapraszamy do katakumb kościoła NSPJ na spotkanie przy stole (ciepły posiłek i niespodzianka), koncert zespołu Szkoły Ewangelizacji Cyryla i Metodego, czas uwielbienia z diakonia muzyczną Wspólnoty Miasto na Górze, świadectwa, pantomima i rozdanie drobnych upominków.

W ramach obchodów III Światowego Dnia Ubogich w naszej diecezji zapraszamy osoby ubogie, bezdomne, samotne, potrzebujące wsparcia i wspólnoty na spotkania towarzyszące:

  • 14 listopada o godz. 16.00 w kuchni Towarzystwa św. Brata Alberta w Bielsku-Białej przy ul. Legionów. Spotkanie poprowadzi Wspólnota Miłość i Łaska Chrystusa.
  • 15 listopada o godz. 17.00 w schronisku dla ubogich w Bielsku-Białej przy ul. Stefanki. Spotkanie poprowadzi Wspólnota Miasto na Górze.
  • 16 listopada o godz. 10.00 spotkanie z matkami samotnie wychowującymi dzieci w Domu Matki i Dziecka Caritas przy ul. ks. Brzóski.

Organizatorami Dnia są: Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Diakonia Wspólnoty Miasto na Górze, Wspólnota Miłość i Łaska Chrystusa, Towarzystwo Przyjaciół Św. Brata Alberta w Bielsku-Białej i Fundacja Nadzieja z Bielska-Białej. Spotkania wesprą sponsorzy: Renault Wektor Bielsko-Biała, Zakłady Przemysłu Mięsnego Łoboda z Gilowic i Zakłady Przemysłu Cukierniczego SKAWA z Wadowic. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Diecezjalne Anioł Beskidów i Bielsko-Żywiecki Gość Niedzielny.