19 listopada w biurze Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przekazano zebrane przez Caritas w ramach różnorakich akcji środki na projekt Oczy Etiopii.

Czek na 27.341,75 zł przekazał kierującemu projektem Oczy Etiopii Stanisławowi Kotlarczykowi, Dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej Robert Kurpios.

Z pozyskanych środków zostanie zakupiony specjalistyczny mikroskop do operacji oczu.

W ramach akcji zbiórki na zakup mikroskopu odbył się m.in.: koncert charytatywny Magdy Anioł z Zespołem.