Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej przygotowuje paczki na spotkanie mikołajkowe dla dzieci podopiecznych Bielskiego Koła Towarzystwa Przyjaciół Św. Brata Alberta.

Młodzież  jest już zaprzyjaźniona z dziećmi z poprzednich akcji. „Anioły z Liceum” wspiera Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, która oprócz słodyczy obdaruje każde dziecko świecą Wigilijnego Działa Pomocy Dzieciom.

Przypomnijmy, że to spotkanie odbędzie się 12 grudnia o godz. 16.00 w Domu Kultury Włókniarzy. W spotkaniu będzie uczestniczył ks. Dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.