Zarząd i Pracownicy firmy Dragon Winch wsparli przedświąteczną akcję charytatywną Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Młodzi pracownicy największego polskiego producenta wyciągarek o globalnym zasięgu z Bielska-Białej, odwiedzili biuro Caritas i przekazali efekt zakładowej zbiórki darów.

Nowa pralka automatyczna trafi do małżeństwa, które obecnie wychodzi z bezdomności i urządza swoje mieszkanie. Z kolei produkty żywnościowe o długim terminie trwałości zostaną przekazane w formie paczek żywnościowych samotnym, starszym i schorowanym osobom, którymi na codzień opiekuje się bielsko-żywiecka Caritas.

Pracownicy Caritas otrzymali od gości własnoręcznie podpisane kartki świąteczne. Natomiast Dyrektor Caritas, ks. Robert Kurpios, obdarował załogę Dragon Wincha’a dużą świecą Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i bańką choinkową z limitowanej edycji Caritas.

Jesteśmy wdzięczni za przedświąteczną, charytatywną inicjatywę zarządu i pracowników firmy Dragon Winch.