Biskup Roman Pindel odwiedził w wigilijne przedpołudnie siostry i mieszkanki w Domu Matki i Dziecka Caritas w Bielsku-Białej. Biskup zachęcił, by zobaczyć w Nowonarodzonym Tego, który przezwycięża smutek, przynosi radość i nadzieję.

Biskup dzieląc się opłatkiem, życzył zobaczenia własnych smutków i biedy, ale i zaczerpnięcia ciepła i radości z Bożego Narodzenia. Przypomniał, że Nowonarodzony przezwycięża smutek, przynosi radość i nadzieję. W spotkaniu przy stole biskupowi towarzyszyli dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Robert Kurpios, kurialny archiwista i notariusz ks. dr Czesław Chrząszcz oraz sekretarz biskupa ks. Piotr Góra.

Biskup w swych życzeniach nawiązał do obrazu Jacka Malczewskiego „Wigilia na Syberii”. Analizując świat przedstawiony na płótnie, zwrócił uwagę na to, że pośród widocznego smutku i nędzy obecne jest w nim ciepłe światło o nieokreślonym źródle. – Pewnie artysta chciał przekazać, że każdy w życiu ma swój smutek, że Wigilia jest także spotkaniem z naszymi smutkami przy opłatku, uświadomieniem sobie, że wiele rzeczy może nas przygniatać, ale z drugiej strony, obok tych trosk, są też pochodzące od działającego Boga radość i ciepło, wyrażone w świetle jaśniejącym wśród zesłańców.

fot. Robert Karp

Siostry z prowincji krakowskiej  Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu pełnią posługę w lipnickim Domu Matki i Dziecka Caritas od lipca br. S. Blanka Stawniczy CSFN jest kierownikiem placówki. Wspierają ją dwie siostry opiekunki. Obecnie mieszka tu sześć dorosłych kobiet wraz dziećmi.

– Zarówno troska o życie, jak i rodzinę, nawet jeżeli ta rodzina bywa, jak w tym przypadku, niepełna, jest w centrum naszego charyzmatu. Podobnie kluczowa dla nas jest modlitwa za wszystkie rodziny. Jest tu Okno Życia, są mamy, które przygotowują się do przyjęcia życia, dajemy opiekę, pomoc, ofiarujemy modlitwę, przygotowujemy do roli mamy – wyjaśnia s. Blanka – kierowniczka Domu, wzmiankując, że jeszcze przed podjęciem posługi w Lipniku, siostry ukończyły kurs w szkole rodzenia, wraz z matkami i małżeństwami. – Korzystamy z wiedzy tam zdobytej, bo są tu kobiety, które oczekują potomstwa.