W związku z sytuacją sanitarno – epidemiologiczną w Polsce oraz decyzją Prezydenta Miasta Jarosława Klimaszewskiego, Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej zawiesza do odwołania działalność Klubu Seniora „Pod Magnolią”, przy ul. Wyspiańskiego 33 w Bielsku Białej oraz „Na Obszarach” przy ul. Karola Krausa 40 w Bielsku Białej.

Zawieszeniu podlega również działalność Jubileuszowego Centrum Caritas w Lipniku przy ul. Polnej 31, tym samym przyjazd wszystkich grup rekolekcyjnych przewidzianych w najbliższym czasie zostaje odwołany.

Powyższa decyzja wchodzi w życie z dniem 11.03.2020 r. i obowiązuje do odwołania.

 

Dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

ks. Robert Kurpios